d
Image

Ortaokul

Okuma ve Yazma Becerisi

Okumak bir alışkanlıktır. Bu alışkanlığın gelişmesi için okumanın rutin bir davranışa dönüşmesi gerekir. Okumanın rutin ve sevilen bir alışkanlık olması için her yaş grubu için ayrı bir çalışma planlayarak öğrencilerimize sunarız. Okulumuzdaki her kitap çocukların istekleri de göz önüne alınarak özenle incelenir ve okunmaya başlanır. Yazmak insanlar için kendini ifade etmenin önemli yollarından biridir. Öğrencilerimizin bu alanda kendilerini rahat ifade etmeleri ve ürün ortaya koymaları için özgür bir ortam oluştururuz çeşitli yazma etkinlikleri ile hem öğrenmelerine hem de üretmelerine fırsat tanırız

Yabancı Dil

Dünya vatandaşı olmanın birinci koşulu ana dilden başka dillerde de kazanılan yetkinliktir. Okulumuzda aktif ve güçlü bir yabancı dil programı uygulanır. Yaş seviyelerine göre değişiklik göstererek ilerlenen yabancı dil öğrenimi anasınıfında başlar ve öğrencilerimizin anasınıfından başlayarak 12. Sınıfta mezun olduklarında kendilerini ifade edebilmeleri amaçlanır.

Matematik

Birey Okullarında yaşamdan kopuk olmayan bir matematik programı ile matematiksel kavramlar somutlaştırılarak öğrenilir. Öğrencilerimiz matematik problemlerini sadece müfredatta değil hayatın içerisinde de kullanarak problem çözme becerisini geliştirirler. Matematiğin bir formül dersi olarak değil market alışverişinde kullanılan bütçe hesapları , basketbol sahasının yapılırken alınan ölçümler , kesirlerde pay, payda ve kesir çizgisinin görevlerini yerine getirerek ve bu deneyimleri sayesinde matematik becerisinin kazanılmasına yönelik işlenir.

Sanat Öğrenimi

Öğrencilerimizin hayattın farklı alanlarda başarı duygusu ile tanışmalarını amaçlarız. Bu amaçla okulumuzda öğrencilerimize kulüp etkinliklerinde seçimlerini yapmaları için teşvik eder seçimlerinde destekleriz. Sanatın farklı dalları ile ilgilenmelerini ve estetik zevklerinin gelişmesi için uygun atölye ortamları sağlarız. Öğrencilerimizin yöneldikleri alanlarda uzman öğretmenliğimizin rehberliğinde ailelerine bilgi vererek onları bu alanlarda yetkin kılmayı amaçlarız.

Spor Öğrenimi

Öğrencilerimizin beden eğitimi dersleri ve okul kulüp etkinliklerinde farklı spor dallarının kültürlerini edinmelerini amaçlarız. Yetenekleri doğrultusunda spor yapmanın getirdiği öz denetim, öz disiplin davranışlarını edinmelerini hedeflerken takım çalışmalarında ekip bilinci ile hareket etme davranışlarını kazanmalarını hedefleriz.

Teknoloji Öğrenimi

Çağın gereği olan teknoloji ve inavasyon alanında öğrencilerimizi destekler bu alanda keşfetmelerine ve üretmelerine rehberlik ederiz.İlgi alanlarına göre kodlama kulüplerine yönlendirme yapar ve bu ilgisi üzerinde çalışmaya teşvik ederiz.

Bilim Öğrenimi

Bilimin ve öğretilerinin ülkemiz ve dünya için önemi bilerek laboratuvar kullanımına özen gösterir ve öğrencilerimizin en önemli öğrenme kaynaklarının merakları olduğunu bilerek merak duygularını besleyerek deneyerek ve yaparak öğrenmelerini sağlarız. Öğrencilerimizin aktif oldukları proje konuları vererek onlarıda bilimsel bilgi ve uygulama süreçlerinde aktif kılarız.

Sosyal Bilimlerin Öğrenimi

Öğrencilerimizde yurttaşlık bilincinin, demokrasi kültürünün oluşması için bu derslerde neden sonuç bağlantısı kurarak ilerleriz. Coğrafyaların ve kültürlerin gelişimlerini ve özelliklerini öğrenirken öğrencilerimizi bu öğrenme aşamasında aktif kılarak dünyayı keşfetmeleri konusunda destekleriz.